Διαμερίσματα Στέλλα τιμές 2019

 

  1 Απριλίου - 15 Μαΐου 16 May - 130 June 
1 July - 31 July 1 August - 30 September 1 October  - 30 October
2 Persons 55.00 € 60.00 € 65.00 € 70.00 € 65.00 €
sun
Ήλιος Ξενοδοχείο - εστιατόριο
  • Τηλέφωνο:  +30 28250 91160, 91460
  • Φαξ:  +30 28250 91497                        
  • E-Mail:  iliosloutro@yahoo.com